Onderwerp 

Voor wie

Mogelijkheden

Extra

 1. Ledenbeheer      
1. aanmelding nieuw lid nieuw lid    
2. account-beheer 1. webmaster e-mail bij nieuwe aanmelding  
  2. individueel lid e-mail bij aanmelding, e-mail bij bevestiging lidmaatschap  
       
4. contactgegevens leden 1. secretaris export ledenlijsten als csv bestand rapportage over aanwas en opzeggingen leden
  2. individueel lid zelf wijzigingen kunnen invoeren  
  3. andere leden op expertise e.d. kunnen zoeken  
5. ledenprofiel - individueel 1. publiek wervend  
  2. verenigingsleden zoekmogelijkheden  
 6. contactgegevens derden  bestuur    
       
2. Ledenpresentatie      
1. presentatie eigen onderneming/activiteit e.d. nieuw lid    
2. beheer ondernemingsgegevens 1. lid zelf wijzigingen kunnen invoeren  
  2. webmaster zelf (kleine) aanpassingen kunnen doorvoeren  
3. bekijken en zoeken binnen presentaties 1. publiek wervend  
  2. verenigingsleden interne service, samenwerking, steun  
  3. nieuwe leden wervend  
4. contact opnemen met ondermingen via formulier 1. publiek service  
       
 3. Evenementenbeheer      
1. backend tbv aanmaak nieuwe evenementen organisatie simpele versie beheergedeelte alleen hiervoor  koppelen met 1.2 en 1.4
2. backend tbv opzet en beheer aanmeldingen organisatie  idem  gebruik tbv labels, registratie aanwezigen etc.
       koppelen met nieuwsbrief
3. frontend tbv presentatie en werving 1. verenigingsleden    
  2. publiek    
4. frontend tbv aanmelding 1. verenigingsleden  zelf kunnen aanmelden  
  2. publiek (evt.)  zelf kunnen aanmelden  
       
4. Contentbeheer website      
1. invoer en publikatie nieuwe teksten ? nog uitwerken    
       
5. Digitale nieuwsbrief  ? nog uitwerken    
       
6. Document archief 1. bestuur bestanden als bestuursnotulen, jaarstukken, e.d.  
  2. leden archief oude nieuwsbrieven  
       
7. Contributiebetaling 1. leden betaling op basis van e-mail factuur, ook digitale betaling mogelijk  
    overzicht van contributiebetalingen en evt. openstaande facturen  
  2. penningmeester versturen facturen via website aan alle geregistreerde leden  
    overzicht van contributiebetalingen en van openstaande facturen  

 

Het is belangrijk dat gegevens niet dubbel in hoeven te worden gevoerd.
De koppeling tussen evenmentenbeheer en contactgegevens leden is belangrijk. 

  • Hits: 1224