Projecten

Proces-stappen en wie doet wat waarbij wanneer

Aanmelding en bevestiging nieuw lid

 1. bezoek website, lezen relevante delen, besluit om lid te willen worden
  NB: - relevante informatie moet op de website staan en begrijpelijk zijn, en het is nodig om te kunnen communiceren via de website over de vereniging en het lidmaatschap (contact-formulier):
  - kosten lidmaatschap,
  - voorwaarden lidmaatschap,
  - hoe en wanneer hoeveel te betalen,
  - aanvraag informatie over de vereniging en over het lidmaatschap (via contact-formulier)
  - hoe je weer kunt opzeggen via de website (via opzeg-formulier, met ook daarbij alle relevante informatie);
 2. invullen aanmeldingsformulier
  NB: - alle relevante informatie moet via dat formulier worden verzameld
 3. insturen ingevuld formulier
 4. uitsturen e-mail aan het aspirant lid met informatie over wat er verder gaat gebeuren;
 5. bevestiging aanmeldings-informatie door het aspirant lid door het aanklikken van een bevestigings-link;
 6. uitsturen bericht aan beheerder dat er een nieuwe aanmelding is met daarin alle relevante informatie;
 7. uitsturing bericht aan secretaris bestuur over aanmelding met alle informatie die nodig is om na te gaan of het aspirant lid voldoet aan de voorwaarden (ballotage);
 8. uitsturing bericht aan penningmeester bestuur (of de boekhouder) met alle informatie die nodig is om na te kunnen gaan of en wanneer de contributie is betaald door het aspirant lid;
 9. e-mail van penningmeester aan secretaris (evt. ook aan website beheer) dat de contributie betaald is;
 10. e-mail secretaris met positief of negatief resultaat ballotage aan webbeheerder.

  NB: indien gewenst kan dit ook anders: betaling pas na resultaat ballotage. Hangt er van af of er weleens een negatieve ballotage is?? Voordeel van betaling ineens, is dat je daarmee gedoe over de contributie voorkomt. Je kan altijd eenmaal ontvangen betaling terug storten tenslotte.

Activeren inlog account nieuw lid

 1. Activering account door webmaster/webbeheerder:
  - dat is het veranderen van gebruikersgroep: van aanmelding-als-lid naar lid,
  - activeren van het account,
  - aanmaken link naar onderneming gegevens-formulier;
 2. Uitsturen van een welkomst e-mail naar het nieuwe lid;
 3. Bij eerste inlog gaat het nieuwe lid naar een speciale welkomstpagina met extra informatie over hoe de website werkt en waar wat te bekijken is;
 4. Na eerste inlog kan het nieuwe lid zelf de eigen ondernemingsgegevens toevoegen en vervolgens ook bijhouden;
 5. Vanaf nu is ook na inloggen het bijhouden van de eigen contactgegevens mogelijk.

 

 • Aangemaakt op .
 • Hits: 677

Plan van mogelijkheden

Onderwerp 

Voor wie

Mogelijkheden

Extra

 1. Ledenbeheer      
1. aanmelding nieuw lid nieuw lid    
2. account-beheer 1. webmaster e-mail bij nieuwe aanmelding  
  2. individueel lid e-mail bij aanmelding, e-mail bij bevestiging lidmaatschap  
       
4. contactgegevens leden 1. secretaris export ledenlijsten als csv bestand rapportage over aanwas en opzeggingen leden
  2. individueel lid zelf wijzigingen kunnen invoeren  
  3. andere leden op expertise e.d. kunnen zoeken  
5. ledenprofiel - individueel 1. publiek wervend  
  2. verenigingsleden zoekmogelijkheden  
 6. contactgegevens derden  bestuur    
       
2. Ledenpresentatie      
1. presentatie eigen onderneming/activiteit e.d. nieuw lid    
2. beheer ondernemingsgegevens 1. lid zelf wijzigingen kunnen invoeren  
  2. webmaster zelf (kleine) aanpassingen kunnen doorvoeren  
3. bekijken en zoeken binnen presentaties 1. publiek wervend  
  2. verenigingsleden interne service, samenwerking, steun  
  3. nieuwe leden wervend  
4. contact opnemen met ondermingen via formulier 1. publiek service  
       
 3. Evenementenbeheer      
1. backend tbv aanmaak nieuwe evenementen organisatie simpele versie beheergedeelte alleen hiervoor  koppelen met 1.2 en 1.4
2. backend tbv opzet en beheer aanmeldingen organisatie  idem  gebruik tbv labels, registratie aanwezigen etc.
       koppelen met nieuwsbrief
3. frontend tbv presentatie en werving 1. verenigingsleden    
  2. publiek    
4. frontend tbv aanmelding 1. verenigingsleden  zelf kunnen aanmelden  
  2. publiek (evt.)  zelf kunnen aanmelden  
       
4. Contentbeheer website      
1. invoer en publikatie nieuwe teksten ? nog uitwerken    
       
5. Digitale nieuwsbrief  ? nog uitwerken    
       
6. Document archief 1. bestuur bestanden als bestuursnotulen, jaarstukken, e.d.  
  2. leden archief oude nieuwsbrieven  
       
7. Contributiebetaling 1. leden betaling op basis van e-mail factuur, ook digitale betaling mogelijk  
    overzicht van contributiebetalingen en evt. openstaande facturen  
  2. penningmeester versturen facturen via website aan alle geregistreerde leden  
    overzicht van contributiebetalingen en van openstaande facturen  

 

Het is belangrijk dat gegevens niet dubbel in hoeven te worden gevoerd.
De koppeling tussen evenmentenbeheer en contactgegevens leden is belangrijk. 

 • Aangemaakt op .
 • Hits: 799