Voorwaarden lidmaatschap De Vereniging

 1. U hebt de volgende gegevens doorgegeven: Naam (indien van toepassing ook meisjesnaam); adres en woonplaats; telefoonnummer(s); e-mailadres; man of vrouw.
  Er worden zonder toestemming nooit gegevens van leden aan derden doorgegeven.
 2. U bent 18 jaar of ouder. Wie jonger is, heeft toestemming nodig van een ouder/wettig vertegenwoordiger.
 3. U hebt uw contributie overgemaakt naar ...-rekening nummer: ..........., t.n.v. De Vereniging te ............l.
  De contributie bedraagt € 25,00 per jaar.
  Leden die na 1 april lid worden betalen 20 euro, na 1 juli 14 euro en na 1 oktober 8 euro voor het lopende jaar. Na 1 december betaalt u € 25 maar dan heeft u ook meteen het lidmaatschap voor het hele volgende jaar betaald.
 4. Het lidmaatschap loopt na het jaar van aanmelding telkens voor een kalenderjaar door.
  Wie wil opzeggen moet dat doen vóór 1 december.
  U wordt dan uitgeschreven per 1 januari van het daarop volgende jaar.